ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ​ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ

Ο Γενικός Χειρουργός Οδυσσέας Γραμματόπουλος βρίσκεται στο πλευρό κάθε ασθενή, προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες που θέτουν σε προτεραιότητα τις ανάγκες του. Ο ιατρός αντιμετωπίζει, υπεύθυνα, κάθε επείγον περιστατικό, 24 ώρες το 24ωρο.

Επικοινωνήστε μαζί του οποιαδήποτε στιγμή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.